Kullanımdan Kaldırıldı

Bu API, React’in gelecekteki bir ana sürümünde kaldırılacaktır. Alternatif API’ları görüntüle.

findDOMNode, bir sınıf bileşeni nesnesine ait tarayıcı DOM düğümünü döndürür.

const domNode = findDOMNode(componentInstance)

Referans

findDOMNode(componentInstance)

Bir React sınıf bileşenine ait DOM düğümünü bulmak için findDOMNode fonksiyonunu çağırın.

import { findDOMNode } from 'react-dom';

const domNode = findDOMNode(componentInstance);

Daha fazla kullanım örneği için buraya tıklayın.

Parametreler

 • componentInstance: Bileşene ait nesneyi ifade eder. Örnekle, React sınıf bileşeni içerisinde kullanılan this işaretcisi parametre olarak kullanılabilir.

Dönüş Değerleri

findDOMNode, verilen componentInstance bileşenini içeren en yakın DOM düğümünü döndürür. Eğer bir bileşen null veya false olarak render edilirse, findDOMNode fonksiyonu null değerini döndürür. Eğer bileşen sadece metin içerecek şekilde render edilirse, findDOMNode, o değeri içeren bir metin DOM nesnesi döndürür.

Uyarılar

 • React bileşeni bazı durumlarda bir Fragment ya da bir dizi içerebilir. Bu durumda findDOMNode fonsiyonu içi boş olmayan ilk alt nesneyi döndürecektir.

 • findDOMNode fonksiyonu sadece render edilmiş bileşenlerde çalışır. (Yani, bir bileşenin DOM üzerinde bir yer edinmiş olması gerekir). Eğer render edilmemiş bir bileşen için findDOMNode fonksiyonunu çağırmaya çalışırsanız (Örn: findDOMNode() fonksiyonunu, henüz oluşturulmamış bir bileşenin render() fonksiyonu içerisinde çağırırsanız) uygulama genelinde bir hata fırlatılır ve uygulama çalışmaz.

 • findDOMNode fonksiyonu sadece çağırıldığı andaki sonucu döndürür. Eğer alt bileşen daha sonradan farklı bir node render eder ise bu değişimden haberdar olmak mümkün değildir.

 • findDOMNode sadece React sınıf bileşenleri ile çalışır, React fonksiyon bileşeni yapısı ile kullanılamaz.


Kullanım

Sınıf bileşeninin ana DOM objesinin bulunması

Render edilmiş DOM düğümünü bulabilmek için findDOMNode fonksiyonunu bir React sınıf bileşeni içerisinde çağırın. (React sınıf bileşenine this niteliğini kullanarak erişebilirsiniz)

class AutoselectingInput extends Component {
componentDidMount() {
const input = findDOMNode(this);
input.select()
}

render() {
return <input defaultValue="Merhaba" />
}
}

Yukarıdaki kod parçacığında ìnput değişkeni findDOMNode fonksiyonu aracılığı ile render metodu içerisindeki <input> DOM nesnesine ulaşır.

Şimdi ulaşılan input nesnesiyle bir şeyler yapalım. Bir show state’i oluşturalım ve varsayılan değeri false olsun. Göster buton elementi aracılığı ile state’i güncelleyelim. Güncellenen show state’i ile <AutoSelectingInput /> bileşeni render edilsin.

Alt tarafta gerekli kaynak kodu görüntüleyebilirsiniz, şimdi de neler olduğunu açıklayalım.

Göster butonuna tıklandığında AutoselectingInput bileşeni render edilir ve tarayıcı ekranında görünür hale gelir. Ardından findDOMNode fonksiyonu çağrılarak input nesnesi bulunur.

Bulunan nesnede input.select() metodu aracılığı ile içinde yazılı olan Merhaba yazısı seçili olarak gösterilir.

import { Component } from 'react';
import { findDOMNode } from 'react-dom';

class AutoselectingInput extends Component {
 componentDidMount() {
  const input = findDOMNode(this);
  input.select()
 }

 render() {
  return <input defaultValue="Merhaba" />
 }
}

export default AutoselectingInput;


Alternatifler

Referans değerinden bileşene ait DOM nesnesine ulaşma

findDOMNode fonksiyonunun kullanıldığı kodlar kırılgan kodlardır. Çünkü JSX nesnesi ile DOM nesnesi arasındaki bağlantı açık bir şekilde ifade edilmemektedir. Örn, kod içerisindeki <input /> kısmını <div> ile sarmayı deneyelim:

import { Component } from 'react';
import { findDOMNode } from 'react-dom';

class AutoselectingInput extends Component {
 componentDidMount() {
  const input = findDOMNode(this);
  input.select()
 }
 render() {
  return <input defaultValue="Merhaba" />
 }
}

export default AutoselectingInput;

Bu kullanım kodun çalışmasına engel olacaktır. Çünkü findDOMNode geriye <div> DOM düğümünü döndürecektir fakat kod dönüş değerinin <input /> DOM nesnesi olmasını bekler.

Bu tür problemlerin önüne geçmek spesifik bir DOM nesnesi seçebilen için createRef fonksiyonunu kullanın.

Alt kısımdaki örnekte findDOMNode yerine createRef’in nasıl kullanıdğını daha iyi anlayabilirsiniz.

Bu örnekte, ìnputRef = createRef(null) kodunda null değer tanımlamasına sahip yeni bir referans oluşturduk. Oluşturduğumuz bu referansı ref={this.inputRef} niteliği aracılığıyla input elementine tanımladık.

Bileşen oluşturulduğunda ise this.inputRef.current notasyonu ile DOM nesnesine ulaştık ve input.select() metodunu yeniden kullanılabilir hale getirdik.

import { createRef, Component } from 'react';

class AutoselectingInput extends Component {
 inputRef = createRef(null);

 componentDidMount() {
  const input = this.inputRef.current;
  input.select()
 }

 render() {
  return (
   <input ref={this.inputRef} defaultValue="Hello" />
  );
 }
}

export default AutoselectingInput;

Bahsettiğimiz üzere findDOMNode fonksiyon bileşenlerini desteklemiyordu. Referans sisteminde sınırlama olmadan fonksiyon bileşenlerinde de kullanabiliyoruz.

Fonksiyon bileşenlerindeki referans kullanımında createRef yerini useRef hook’u almakta.

import { useRef, useEffect } from 'react';

export default function AutoselectingInput() {
 const inputRef = useRef(null);

 useEffect(() => {
  const input = inputRef.current;
  input.select();
 }, []);

 return <input ref={inputRef} defaultValue="Merhaba" />
}

Ref’ler ile DOM manipülasyonu hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın.


Alt bileşene ait DOM nesnesine forwarded ref aracılığı ile ulaşma

Bu örnekte, findDOMNode(this) ile başka bir bileşene ait DOM düğümünü bulacağız. AutoselectingInput bileşeni, input elementinin bulunduğu MyInput bileşenini render edecek ve findDOMNode(this) fonksiyonunu kullanarak input elementine ulaşmaya çalışacağız.

import { Component } from 'react';
import { findDOMNode } from 'react-dom';
import MyInput from './MyInput.js';

class AutoselectingInput extends Component {
 componentDidMount() {
  const input = findDOMNode(this);
  input.select()
 }
 render() {
  return <MyInput />;
 }
}

export default AutoselectingInput;

AutoselectingInput içindeki findDOMNode(this) çağrısının size hala DOM <input> verdiğini unutmayın; bu <input> için JSX MyInput bileşeninin içinde gizli olsa bile. Bu, yukarıdaki örnek için uygun gibi görünse de kodun kırılgan olmasına neden olur. Daha sonra MyInput’u düzenlemek ve etrafına bir <div> sarmalayıcısı eklemek istediğinizi düşünün. Bu durumda, (bir <input> bulmayı bekleyen) AutoselectingInput bileşeni doğru çalışmayacaktır.

findDOMNode yerine ref kullanabilmemiz için iki bileşende de belirli düzenlemeler yapmalıyız.

 1. Önceki örneklerde işlediğimiz üzere AutoSelectingInput içinde bir referans tanımlamalıyız ve bu referansı MyInput bileşenine iletmeliyiz.
 2. MyInput bileşeni ise forwardRef aracılığı ile bir referans değer döndürmeli ki ortadaki iki referans değeri birbiriyle eşleşsin ve üst bileşen yapısında input elementine ait referansı kullanabilelim.

Nihai versiyonda artık findDOMNode kullanmadan başka bir bileşen içindeki DOM nesnesine erişebildik:

import { createRef, Component } from 'react';
import MyInput from './MyInput.js';

class AutoselectingInput extends Component {
 inputRef = createRef(null);

 componentDidMount() {
  const input = this.inputRef.current;
  input.select()
 }

 render() {
  return (
   <MyInput ref={this.inputRef} />
  );
 }
}

export default AutoselectingInput;

Aşağıdaki örnek bu kodun sınıf bileşeni yerine fonksiyon bileşeninde nasıl kullanılacağını gösteriyor:

import { useRef, useEffect } from 'react';
import MyInput from './MyInput.js';

export default function AutoselectingInput() {
 const inputRef = useRef(null);

 useEffect(() => {
  const input = inputRef.current;
  input.select();
 }, []);

 return <MyInput ref={inputRef} defaultValue="Merhaba" />
}


Kapsayıcı <div> elementi ekleme

Bazen bir bileşenin alt bileşenlerinin konumunu ve boyutunu bilmesi gerekir. Bu durum, findDOMNode(this) ile bulunan nesnelerle ve ardından ölçümler için bu nesnelerin getBoundingClientRect gibi DOM yöntemleriyle kullanılmasıyla sonuçlanır.

Şu anda bu kullanım için doğrudan bir alternatif yoktur, bu nedenle findDOMNode kullanımdan kaldırılmış olsa da henüz React’tan tamamen kaldırılmamıştır.

Bu durumda çözüm olarak içeriği kapasayacak bir <div> elementi oluşturabilirsiniz ve oluşturduğunuz <div> elementine bir referans tanımlayabilirsiniz. Ancak unutmamak gerekir ki ekstra oluşturduğunuz kapsayıcılar stil bozulmalarına sebep olabilir.

<div ref={someRef}>
{children}
</div>

Bu aynı zamanda alt bileşenlere focusing ve scrolling olayları için de geçerlidir.