React DOM API'leri

react-dom paketi, sadece tarayıcı DOM ortamında çalışan web uygulamaları için desteklenen yöntemleri içerir. React Native için desteklenmezler.


API’ler

Bu API’ler bileşenlerinizden içe aktarılabilirler. Nadiren kullanılırlar:

  • createPortal alt bileşenleri DOM ağacındaki farklı bir bölüme render etmenizi sağlar.
  • flushSync React’i bir state güncellemesini hemen uygulamaya zorlayarak senkronize şekilde DOM’u güncellemenizi sağlar.

Resource Preloading APIs

These APIs can be used to make apps faster by pre-loading resources such as scripts, stylesheets, and fonts as soon as you know you need them, for example before navigating to another page where the resources will be used.

React-based frameworks frequently handle resource loading for you, so you might not have to call these APIs yourself. Consult your framework’s documentation for details.

  • prefetchDNS lets you prefetch the IP address of a DNS domain name that you expect to connect to.
  • preconnect lets you connect to a server you expect to request resources from, even if you don’t know what resources you’ll need yet.
  • preload lets you fetch a stylesheet, font, image, or external script that you expect to use.
  • preloadModule lets you fetch an ESM module that you expect to use.
  • preinit lets you fetch and evaluate an external script or fetch and insert a stylesheet.
  • preinitModule lets you fetch and evaluate an ESM module.

Giriş noktaları

react-dom paketi iki ek giriş noktası sağlar:

  • react-dom/client React bileşenlerini istemcide (tarayıcıda) render etmek için API’ler içerir.
  • react-dom/server React bileşenlerini sunucuda oluşturmak için API’ler içerir.

Kullanımdan kaldırılmış API’ler

Kullanımdan Kaldırıldı

Bu API’ler React’in gelecekteki bir ana sürümünde kaldırılacaktır.