memo, bileşenin prop’ları değişmediğinde yeniden render edilmesini önlemenize izin verir.

const MemoizedComponent = memo(SomeComponent, arePropsEqual?)

Referans

memo(Component, arePropsEqual?)

Bir bileşenin önbelleğe alınmış (memoized) versiyonunu edinmek için ilgili bileşeni memo’ya sarmalayın. Bileşeninizin önbelleğe alınmış olan bu versiyon, üst bileşen render olsa dahi prop’ları değişmediği sürece genellikle yeniden render edilmez. Genellikle demenin sebebi React’ın yine de render edebilmesidir: önbelleğe alma (memoization) render’ı engellemenin garantisi değil, performans optimizasyonudur.

import { memo } from 'react';

const SomeComponent = memo(function SomeComponent(props) {
// ...
});

Daha fazla örnek için aşağıya bakınız.

Parametreler

 • Component: Önbelleğe almak istediğiniz bileşendir. memo bileşenin kendisini değiştirmez, önbelleğe alınmış yeni bir bileşen döndürür. Fonksiyon ve forwardRef dahil olmak üzere geçerli bir React bileşenini kabul eder.

 • isteğe bağlı arePropsEqual: Bileşenin eski ve yeni prop’ları olmak üzere iki argüman kabul eden ve değişiklik olup olmadığını kontrol eden fonksiyondur. Eski ve yeni değerler aynıysa, bileşen yeni prop’lar ile eski prop’lardakiyle aynı çıktıyı üretecekse, true döndürmelidir. Aksi takdirde false döndürmelidir. Çoğu zaman bu fonksiyonu belirtmezsiniz. Varsayılan olarak React, karşılaştırırken Object.is kullanır.

Dönüş değeri

memo, yeni bir React bileşeni döndürür. Bu bileşen memo’ya verilen bileşenle aynı davranır ancak üst bileşen render edildiğinde kendi prop’ları değişmemişse yeniden render edilmez.


Kullanım

Prop’lar değişmediğinde yeniden render’ı önlemek

React, normalde üst bileşen yeniden render edildiğinde altındaki bileşenleri de render eder. memo ile birlikte yeni prop’lar eskisiyle aynı olduğu sürece render edilmeyecek bileşenler oluşturabilirsiniz. Bu bileşenler, önbelleğe alınmış olarak nitelendirilir.

Bir bileşeni önbelleğe almak için, memo’ya sarmalayın ve döndürdüğü değeri orjinal bileşeninizin yerine kullanın:

const Greeting = memo(function Greeting({ name }) {
return <h1>Merhaba, {name}!</h1>;
});

export default Greeting;

React bileşeni her zaman saf (pure) render mantığına sahip olmalıdır. Yani prop’u, state’i ve context’i değişmediği sürece aynı çıktıyı vermesi beklenir. memo kullanarak React’a bu gerekliliğe uymasını söylersiniz. Prop’ları değişmediği takdirde React’ın render tetiklemesine gerek yoktur. Bileşenin state’i ya da context’i değişirse memo ile sarılmış olsa bile yeniden render olur.

Bu örnekte, Greeting bileşenin name değiştiğinde yeniden render olduğuna (çünkü prop’larından biridir), ancak address değiştiğinde olmadığına dikkat edin (çünkü Greeting’in prop’u değildir):

import { memo, useState } from 'react';

export default function MyApp() {
 const [name, setName] = useState('');
 const [address, setAddress] = useState('');
 return (
  <>
   <label>
    İsim{': '}
    <input value={name} onChange={e => setName(e.target.value)} />
   </label>
   <label>
    Adres{': '}
    <input value={address} onChange={e => setAddress(e.target.value)} />
   </label>
   <Greeting name={name} />
  </>
 );
}

const Greeting = memo(function Greeting({ name }) {
 console.log("Greeting'in render edildi:", new Date().toLocaleTimeString());
 return <h3>Merhaba{name && ', '}{name}!</h3>;
});

Not

memo’ya yalnızca performans optimizasyonu olarak bakmalısınız. Kodunuz onsuz çalışmıyorsa, öncelikle temel problemi bulun ve çözün. Ardından, performansı iyileştirmek için memo ekleyebilirsiniz.

Derinlemesine İnceleme

Bulduğunuz her yere memo eklemeli misiniz?

Eğer uygulamanız bu site gibiyse ve çoğunlukla kaba etkileşimler içeriyorsa (sayfayı ve bölümü değiştirmek gibi), önbelleğe almak genellikle gereksizdir. Öte yandan, uygulamanız çizim editörü gibi daha mikro etkileşimler içeriyorsa (şekilleri taşımak gibi), önbelleğe almak çok faydalı olabilir.

memo ile yapılan optimizasyon, yalnızca bileşeniniz sıkça aynı prop’larla yeniden render oluyorsa ve render mantığı pahallıysa değerlidir. Bileşeniniz yeniden render edildiğinde fark edilebilir bir gecikme yoksa önbelleğe almak gereksizdir. Bileşene her seferinde farklı prop (render esnasında tanımlanan fonksiyon veya nesne gibi) geçiyorsanız, memo tamamen gereksizdir. Bu nedenle memo ile birlikte genellikle useMemo ve useCallback’e ihtiyacınız olacaktır.

Diğer durumlarda bileşeni memo ile sarmalamanın faydası yoktur ancak önemli bir zararı da yoktur. Bu yüzden bazı ekipler üzerinde çok düşünmeden mümkün olduğunca önbelleğe almayı tercih ederler. Bu yaklaşımın dezavantajı, kodun daha az okunabilir hale gelmesidir. Ayrıca tüm önbelleğe alma işlemleri etkili değildir: “her zaman farklı” olan tek bir değer tüm bileşenin önbelleğe alınmasını engellemeye yeterlidir.

Pratikte birkaç prensibi takip ederek çoğu önbelleğe alma işlemini gereksiz hale getirebilirsiniz:

 1. Bir bileşen diğer bileşenleri görsel olarak sarmalıyorsa, JSX’i alt eleman olarak kabul etmesine izin verin. Böylece sarmalayan bileşenin kendi state’i güncellendiğinde, React alt bileşenlerin yeniden render edilmesinin gerekli olmadığını bilir.
 2. Mümkün olduğunca yerel state kullanın ve state’i gerektiğinden fazla yukarıya taşımayın. Örneğin, form gibi geçici state’leri veya fareyle bir öğenin üzerine gelindiği bilgisini ağacınızın en üstünde ya da global state kütüphanenizde tutmayın.
 3. Render mantığınızı saf tutun. Bileşeninizin render edilmesi bir soruna neden oluyorsa veya belirgin görsel farklılık oluşturuyorsa, bileşeninizde bir bug vardır! Önbelleğe almak yerine bug’ı çözün.
 4. State güncelleyen gereksiz efektlerden kaçının. React’ uygulamalarındaki çoğu performans sorunu, bileşenlerinizin defalarca render olmasına neden olan efekt zincirlerinden kaynaklanır.
 5. Efektlerinizden gereksiz bağımlılıkları kaldırmayı deneyin. Örneğin, efekt içerisindeki bazı nesne ve fonksiyonları bileşen dışarısına çıkarmak ön belleğe almaktan daha basittir.

Eğer spesifik bir etkileşim hala gecikmeli geliyorsa, React Developer Tools’un profiler’ını kullanarak önbelleğe alındığında fayda sağlayacak bileşenleri belirleyin ve tespit ettiklerinizi önbelleğe alın. Bu prensipler bileşenlerinizde hataların ayıklanmasını ve farkedilmesini kolaylaştırır. Bu nedenle durum farketmeksizin adımları takip etmekte yarar vardır. Gelecekte bunu herkes için kökten çözmek adına önbelleğe almayı nasıl otomatik hale getirebileceğimizi araştırıyoruz.


Ön belleğe alınmış (memoized) bileşeni state kullanarak güncelleme

Bir bileşen önbelleğe alınmış olsa bile kendi state’leri değiştiğinde yeniden render edilecektir. Önbelleğe almak, yalnızca bileşene üst bileşenden iletilen prop’larla ilgilidir.

import { memo, useState } from 'react';

export default function MyApp() {
 const [name, setName] = useState('');
 const [address, setAddress] = useState('');
 return (
  <>
   <label>
    İsim{': '}
    <input value={name} onChange={e => setName(e.target.value)} />
   </label>
   <label>
    Adres{': '}
    <input value={address} onChange={e => setAddress(e.target.value)} />
   </label>
   <Greeting name={name} />
  </>
 );
}

const Greeting = memo(function Greeting({ name }) {
 console.log('Greeting render edildi:', new Date().toLocaleTimeString());
 const [greeting, setGreeting] = useState('Merhaba');
 return (
  <>
   <h3>{greeting}{name && ', '}{name}!</h3>
   <GreetingSelector value={greeting} onChange={setGreeting} />
  </>
 );
});

function GreetingSelector({ value, onChange }) {
 return (
  <>
   <label>
    <input
     type="radio"
     checked={value === 'Merhaba'}
     onChange={e => onChange('Merhaba')}
    />
    Normal karşılama
   </label>
   <label>
    <input
     type="radio"
     checked={value === 'Merhaba, hoşgeldin'}
     onChange={e => onChange('Merhaba, hoşgeldin')}
    />
    İçten karşılama
   </label>
  </>
 );
}

Bir state değişkenine mevcut değerini yeniden atarsanız, React bileşeninizi memo’ya sarmalanmış olmasa bile yeniden render etmez. Bileşen fonksiyonunuzun fazladan çağırıldığını görebilirsiniz ancak çıktı gözardı edilir.


Ön belleğe alınmış (memoized) bileşeni bağlam (context) kullanarak güncelleme

Bir bileşen önbelleğe alındığında bile, kullandığı context değiştiğinde yeniden render olur. Önbelleğe almak, yalnızca bileşene üst bileşenden iletilen prop’larla ilgilidir.

import { createContext, memo, useContext, useState } from 'react';

const ThemeContext = createContext(null);

export default function MyApp() {
 const [theme, setTheme] = useState('dark');

 function handleClick() {
  setTheme(theme === 'dark' ? 'light' : 'dark'); 
 }

 return (
  <ThemeContext.Provider value={theme}>
   <button onClick={handleClick}>
    Temayı değiştir
   </button>
   <Greeting name="Seher" />
  </ThemeContext.Provider>
 );
}

const Greeting = memo(function Greeting({ name }) {
 console.log("Greeting render edildi:", new Date().toLocaleTimeString());
 const theme = useContext(ThemeContext);
 return (
  <h3 className={theme}>Merhaba, {name}!</h3>
 );
});

Bileşeninizin yalnızca context’in bazı öğeleri değiştiğinde render edilmesini isterseniz iki parçaya bölün. Dış bileşendeki context’den ihtiyacınız olanı okuyun ve önbelleğe alınmış alt bileşene prop olarak iletin.


Prop değişiklik miktarını minimuma indirme

memo kullandığınızda, herhangi bir prop önceki değerine sığ olarak eşit (shallowly equal) değilse bileşeniniz yeniden render edilir. React, Object.is kullanarak bileşeninizdeki her prop’u önceki değeriyle karşılaştırır. Object.is(3, 3) sonucunun true, Object.is({}, {}) sonucunun false olduğuna dikkat edin.

memo’dan en iyi şekilde yararlanmak için prop’ların değişme miktarını minimuma indirin. Örneğin, prop bir nesne ise useMemo kullanarak üst bileşenin her seferinde nesneyi yeniden oluşturmasını önleyebilirsiniz.

function Page() {
const [name, setName] = useState('Seher');
const [age, setAge] = useState(24);

const person = useMemo(
() => ({ name, age }),
[name, age]
);

return <Profile person={person} />;
}

const Profile = memo(function Profile({ person }) {
// ...
});

Prop değişikliklerini minimuma indirmenin daha iyi bir yolu, gereksiz bilgileri prop olarak beklemediğinden emin olmaktır. Örneğin, bütün nesne yerine değerleri tek tek kabul edebilir:

function Page() {
const [name, setName] = useState('Seher');
const [age, setAge] = useState(24);
return <Profile name={name} age={age} />;
}

const Profile = memo(function Profile({ name, age }) {
// ...
});

Bazen değerler daha az değişen biçimlere çevrilebilir. Örneğin, buradaki bileşen değerin kendisinden ziyade var olduğunu gösteren bir boolean değer kabul eder:

function GroupsLanding({ person }) {
const hasGroups = person.groups !== null;
return <CallToAction hasGroups={hasGroups} />;
}

const CallToAction = memo(function CallToAction({ hasGroups }) {
// ...
});

Önbelleğe alınan bileşene fonksiyon iletmeniz gerekirse, hiçbir zaman değişmemesini sağlamak için bileşenin dışında tanımlayın veya render’lar arasında yeniden tanımlanmaması için useCallback kullanarak önbelleğe alın.


Özel karşılaştırma fonksiyonu belirtme

Önbelleğe alınan bileşenin prop değişikliklerini minimuma indirmek bazen mümkün olmayabilir. Bu durumda sığ eşitliği kullanmak yerine (shallow equality) eski ve yeni prop’ları karşılaştırmak için özel bir karşılaştırma fonksiyonu sağlayabilirsiniz. Bu fonksiyon, memo’ya ikinci argüman olarak iletilir. Yalnızca yeni prop’ların eskileri ile aynı çıktıyı verdiği durumlarda true, aksi takdirde false döndürmelidir.

const Chart = memo(function Chart({ dataPoints }) {
// ...
}, arePropsEqual);

function arePropsEqual(oldProps, newProps) {
return (
oldProps.dataPoints.length === newProps.dataPoints.length &&
oldProps.dataPoints.every((oldPoint, index) => {
const newPoint = newProps.dataPoints[index];
return oldPoint.x === newPoint.x && oldPoint.y === newPoint.y;
})
);
}

Özel fonksiyon kullanırsanız, karşılaştırma fonksiyonunun yeniden render etmekten daha performanslı olup olmadığını kontrol etmek için tarayıcınızın geliştirici araçlarındaki Performans panelini kullanın. Süprizler yaşayabilirsiniz.

Performans ölçümleri yaparken, React’ın canlı ortam (production) modunda çalıştığından emin olun.

Tuzak

Özel bir arePropsEqual implementasyonu sağlarsanız, fonksiyonlar dahil her prop’u karşılaştırmanız gerekir. Fonksiyonlar, ana bileşenin prop’larını ve state’lerini closure mantığıyla hafızada tutar. oldProps.onClick !== newProps.onClick olduğunda true döndürürseniz, onClick fonksiyonu içerisinde önceki render’dan kalan prop ve state’leri görmeye devam edecek ve kafa karıştırıcı hatalara yok açacaktır.

Kullandığınız veri yapısının sınırlı derinliğe sahip olduğundan emin değilseniz arePropsEqual içerisinde derin eşitlik (deep equality) kontrolü yapmaktan kaçının. Derin eşitlik kontrolleri son derece yavaş olabilir ve veri yapısı değiştirildiğinde uygulamanızı birkaç saniye boyunca dondurabilir.


Sorun giderme

Prop bir nesne, dizi veya fonksiyon olduğunda bileşenim daima yeniden render’lanıyor

React eski ve yeni prop’ları sığ karşılaştırma ile kıyaslar: her yeni prop’un eski prop’a referans olarak eşit olup olmadığına bakar. Eğer üst eleman render olduğunda eskisiyle birebir aynı olan yeni bir nesne veya dizi oluşturuyorsanız, React değiştirildiğini düşünür. Benzer şekilde, üst bileşen render edildiğinde yeni fonksiyon oluşturuyorsanız, React aynı tanıma sahip olsa dahi değiştiğini düşünür. Bunu önlemek için prop’ları basitleştirin veya üst bileşendeki prop’ları önbelleğe alın.