Tuzak

flushSync kullanımı yaygın değildir ve uygulamanızın performansına zarar verebilir.

flushSync, sağlanan callback içindeki herhangi bir güncellemeyi zorla ve senkronize bir şekilde işlemeye olanak sağlar. Bu, DOM’u anında güncelleyecektir.

flushSync(callback)

Başvuru dokümanı

flushSync(callback)

Bekleyen tüm islemleri aninda calistirmak ve DOM’u hemen güncellemek için flushSync fonksiyonunu kullanın.

import { flushSync } from 'react-dom';

flushSync(() => {
setSomething(123);
});

Çoğunlukla, flushSync kullanmanıza gerek yoktur. flushSync’i sadece son çareniz olduğunda kullanın.

Daha fazla örnek için aşağıdaki linki tıklayın.

Parametreler

 • callback: Bir fonksiyon. React, bu callback’i hemen çağırır ve içerdiği tüm güncellemeleri senkronize bir şekilde gerçekleştirir. Aynı zamanda bekleyen güncellemeleri, Effect’leri veya Effect’ler içindeki güncellemeleri de gerçekleştirebilir. Eğer flushSync çağrısı sonucunda bir güncelleme duraklatılırsa, fallback’ler tekrar görünebilir.

Geri Döndürür

flushSync undefined geri döndürür.

Uyarılar

 • flushSync performansı önemli ölçüde düşürebilir. Sınırlı şekilde kullanın.
 • flushSync bekleyen Suspense sınırlarını fallback durumunu göstermeye mecbur bırakabilir.
 • flushSync bekleyen effect’leri tetikleyebilir ve içerdikleri güncellemeleri döndürmeden önce senkron bir şekilde uygulayabilir.
 • flushSync callback içindeki güncellemeleri işlemek gerektiğinde, callback dışındaki güncellemeleri işleyebilir. Örneğin, bir tıklama sonucu bekleyen güncellemeler varsa, React bu güncellemeleri callback içindeki güncellemeleri işlemeden önce işleyebilir.

Kullanım

Üçüncü Parti Entegrasyonlar için Güncellemeleri İşleme

Tarayıcı API’leri veya UI kütüphaneleri gibi üçüncü parti kodlarıyla entegrasyon sağlarken, React’in güncellemeleri zorla işlemesi gerekebilir. Callback içerisindeki herhangi bir durum güncellemesi’ni senkron bir şekilde işlemek için flushSync kullanın:

flushSync(() => {
setSomething(123);
});
// Bu satıra gelindiğinde, DOM güncellenmiştir.

Bir sonraki kod satırı çalıştığında, React’in zaten DOM’u güncellediğini garanti eder.

flushSync kullanımı yaygın değildir ve sık kullanımı uygulamanızın performansını büyük ölçüde düşürebilir. Eğer uygulamanız sadece React API’lerini kullanıyorsa ve üçüncü parti kütüphanelerle entegre değilse, flushSync’e ihtiyaç duyumamalıdır.

Ancak, tarayıcı API’leri gibi üçüncü parti kodlarla entegrasyon yapmak için kullanışlı olabilir.

Bazı tarayıcı API’leri, callback içindeki sonuçların callback’in sonuna kadar DOM’a senkron bir şekilde yazılmasını bekler, böylece tarayıcı, oluşturulan DOM ile bir şeyler yapabilir. Çoğu durumda, React bunu sizin için otomatik olarak halleder. Ancak bazı durumlarda senkron bir güncellemeyi zorlamak gerekebilir.

Örneğin, tarayıcının onbeforeprint API’si, yazdırma iletişim kutusu açılmadan hemen önce sayfayı değiştirmenize olanak sağlar. Bu, belgenin yazdırma için daha iyi bir şekilde görüntülenmesine olanak sağlayan özel yazdırma stillerinin uygulanması için yararlıdır. Aşağıdaki örnekte, onbeforeprint callback’inde flushSync’i hemen React durumunu DOM’a “güncellemek” için kullanıyorsunuz. Böylece, yazdırma penceresi açıldığında, isPrinting “yes” olarak görünür:

import { useState, useEffect } from 'react';
import { flushSync } from 'react-dom';

export default function PrintApp() {
 const [isPrinting, setIsPrinting] = useState(false);

 useEffect(() => {
  function handleBeforePrint() {
   flushSync(() => {
    setIsPrinting(true);
   })
  }

  function handleAfterPrint() {
   setIsPrinting(false);
  }

  window.addEventListener('beforeprint', handleBeforePrint);
  window.addEventListener('afterprint', handleAfterPrint);
  return () => {
   window.removeEventListener('beforeprint', handleBeforePrint);
   window.removeEventListener('afterprint', handleAfterPrint);
  }
 }, []);

 return (
  <>
   <h1>isPrinting: {isPrinting ? 'yes' : 'no'}</h1>
   <button onClick={() => window.print()}>
    Print
   </button>
  </>
 );
}

flushSync olmadığında, yazdırma diyalogu isPrinting’i “hayır” olarak gösterir. Bunun sebebi, React’in güncellemeleri asenkron bir şekilde biriktirmesi ve yazdırma diyalogunun durum güncellenmeden önce görüntülenmesidir.

Tuzak

flushSync, performansı önemli ölçüde etkileyebilir ve bekleyen Suspense sınırlarını beklenmedik şekilde fallback durumlarını göstermeye zorlayabilir.

Çoğu zaman, flushSync’in kullanılımına gerek yoktur, dolayısıyla flushSync’i son çare olarak kullanın.