Sunucu React DOM API'leri

react-dom/server API’leri React bileşenlerini sunucuda HTML’e dönüştürmenize olanak sağlar. Bu API’ler yalnızca sunucuda ve uygulamanızın en üst düzeyinde başlangıç HTML’ini oluşturmak için kullanılır. Bir framework bunları sizin için çağırabilir. Bileşenlerinizin çoğu bunları içe aktarmaya veya kullanmaya ihtiyaç duymaz.


Node.js Stream’leri için sunucu API’leri

Bu metodlar yalnızca Node.js Stream’leri içeren ortamlarda kullanılabilir:


Web Stream’leri için sunucu API’leri

Bu metodlar sadece tarayıcılar, Deno ve bazı modern edge runtime’ları gibi Web Stream’leri içeren ortamlarda kullanılabilir:


Stream içermeyen ortamlar için sunucu API’leri

Bu metodlar, stream’leri desteklemeyen ortamlarda kullanılabilir:

Stream içeren API’lere kıyasla sınırlı işlevselliğe sahiptirler.


Kullanımdan kaldırılan sunucu API’leri

Kullanımdan Kaldırıldı

Bu API’ler bir sonraki büyük React sürümünde kaldırılacaktır.