Yerleşik React API'leri

react paketi, Hook’ların ve Bileşen’lerin yanı sıra, bileşen tanımlarken kullanışlı olan birkaç farklı API içerir. Bu sayfa, tüm modern React API’lerini listeler.


  • createContext, context tanımlamanıza ve alt bileşenlere iletmenizi sağlar. useContext ile birlikte kullanılır.
  • forwardRef, bir DOM düğümünü üst bileşene ref olarak göstermenizi sağlar. useRef ile birlikte kullanılır.
  • lazy, bileşen kodunun yüklenmesini ilk kez render edilene kadar ertelemenizi sağlar.
  • memo, bileşeninizin aynı prop’larla yeniden render edilmesini engellemenizi sağlar. useMemo ve useCallback ile birlikte kullanılır.
  • startTransition, state güncellemesini acil olmadığını belirtecek şekilde işaretlemenizi sağlar. useTransition’a benzerdir.
  • act doğrulamalarınızı (assertions) yapmadan önce önce güncellemelerin işlendiğinden emin olmak için testlerinizdeki renderları ve etkileşimleri sarmalamanıza olanak tanır.

Kaynak API’ları

Resources can be accessed by a component without having them as part of their state. For example, a component can read a message from a Promise or read styling information from a context.

To read a value from a resource, use this API:

function MessageComponent({ messagePromise }) {
const message = use(messagePromise);
const theme = use(ThemeContext);
// ...
}