useDebugValue, React Geliştirici Araçları içindeki özel bir Hook’a etiket eklemenizi sağlayan bir React Hook’udur.

useDebugValue(value, format?)

Başvuru Dokümanı

useDebugValue(value, format?)

Okunabilir bir hata ayıklama değeri göstermek için özel hook’unuzun üst düzeyinde useDebugValue’yi çağırın.

import { useDebugValue } from 'react';

function useOnlineStatus() {
// ...
useDebugValue(isOnline ? 'Online' : 'Offline');
// ...
}

Daha fazla örnek için aşağıya bakınız.

Parametreler

 • value: React Geliştirici Araçları’nda görüntülemek istediğiniz değer. Herhangi bir tip olabilir.
 • isteğe bağlı format: Biçimlendirme fonksiyonu. Bileşen denetlendiğinde, React Geliştirici Araçları, biçimlendirme fonksiyonunu value ile birlikte çağırır ve ardından döndürülen biçimlendirilmiş değeri (herhangi bir tipte olabilir) görüntüler. Biçimlendirme fonksiyonunu belirtmezseniz, orijinal value kendisi görüntülenir.

Dönüş değerleri

useDebugValue hiçbir değer döndürmez.

Kullanım

Özel bir Hook’a bir etiket eklemek.

Özel Hook’un üst düzeyinde useDebugValue’yi çağırarak, React Geliştirici Araçları için okunabilir bir hata ayıklama değeri gösterin.

import { useDebugValue } from 'react';

function useOnlineStatus() {
// ...
useDebugValue(isOnline ? 'Online' : 'Offline');
// ...
}

Bu, useOnlineStatus’u çağıran bileşenlere denetlendiğinde OnlineStatus: "Online" gibi bir etiket verir:

Hata ayıklama değerini gösteren React DevTools ekran görüntüsü

useDebugValue çağrısı olmadan, yalnızca temel veriler (bu örnekte true) görüntülenirdi.

import { useSyncExternalStore, useDebugValue } from 'react';

export function useOnlineStatus() {
 const isOnline = useSyncExternalStore(subscribe, () => navigator.onLine, () => true);
 useDebugValue(isOnline ? 'Online' : 'Offline');
 return isOnline;
}

function subscribe(callback) {
 window.addEventListener('online', callback);
 window.addEventListener('offline', callback);
 return () => {
  window.removeEventListener('online', callback);
  window.removeEventListener('offline', callback);
 };
}

Not

Her özel Hook’a hata ayıklama değeri eklemeyin. Paylaşılan kütüphanelerde bulunan ve incelenmesi zor olan karmaşık bir iç veri yapısına sahip olan özel Hook’lar için kullanıldığında daha faydalıdır.


Hata ayıklama değerinin biçimlendirmesini erteleme

useDebugValue’ye ikinci argüman olarak bir biçimlendirme fonksiyonu da geçirebilirsiniz:

useDebugValue(date, date => date.toDateString());

Biçimlendirme fonksiyonunuz, hata ayıklama değerini parametre olarak alacak ve biçimlendirilmiş görüntü değerini döndürmelidir. Bileşeniniz denetlendiğinde, React Geliştirici Araçları bu fonksiyonu çağırır ve sonucunu görüntüler.

Bu, bileşen gerçekten denetlenmediği sürece, potansiyel olarak pahalı bir biçimlendirme mantığını çalıştırmaktan kaçınmanızı sağlar. Örneğin, date bir Date değeri ise, her render işlemi için toDateString() fonksiyonunu çağırmaktan kaçınılabilir.